De website van De Vuurplaats wordt momenteel volledig herzien.

De structuur wordt aangepast en er komen toevoegingen Jungiaans analytische therapie, (bedrijfs)-analytische counseling, coachend wandelen en te geven workshops.

Tot begin mei 2007 blijft nog even de oorspronkelijke tekst staan

 

                         De Vuurplaats

Centrum voor heel de mens

 


 

De ontstaansgeschiedenis van De Vuurplaats is gelegen in het herkennen van een grote behoefte aan gestructureerde rust bij zeer veel mensen. Rust die gecombineerd wil worden met het verkrijgen van inzicht. Dat laatste vaak vanuit de vraag ‘waar vandaan ben ik gekomen, waar bevind ik mij nu en hoe wil ik mijzelf vanaf hier verder leiden.

Inzicht wordt veelal niet verworven in de drukte van de alledaagse gang van zaken maar in de rustmomenten.

De Vuurplaats wil deze mogelijkheid tot het verkrijgen van rustig inzicht bieden.

 

Wat De Vuurplaats ziet.

De Vuurplaats ziet het leven als een reis door de tijd. Een grote en belangrijke reis. Een ontdekkingsreis.

Wanneer de mens in vroeger dagen eropuit trok voor een grote reis voorzag hij zich van uitrustingsmateriaal en wilde hij zich verzekerd weten van plaatsen onderweg waar hij kon rusten. Zo ontstonden langs de wegen de herbergen. Deze herbergen voorzagen in een grote behoefte; de vermoeide reiziger kon er op krachten komen en zijn ervaringen uitwisselen met andere reizigers.

Een centrale plaats in deze herbergen was de vuurplaats. Bij het vuur vonden de gesprekken plaats, werd het eten bereid en kon men zich warmen. De eventueel geleden ontberingen konden worden gedeeld en dienden anderen tot nut. Er werd gewezen op obstakels onderweg en de beste reisroutes konden worden besproken. Omdat de herbergen een goede gelegenheid boden om in contact te komen met andere mensen werden zij ook bezocht door niet-reizigers.

De indrukken die de reiziger op z’n reis te verwerken kreeg konden indrukwekkend zijn maar dienden zich niet met overweldigende hoeveelheden aan omdat er veelal te voet of met paardenkracht werd gereisd. De reiziger liep als het ware door de indrukken in plaats van omgekeerd.

De tegenwoordige levensreiziger is hier vaak niet meer mee vertrouwd. De snelheid waarmee gereisd wordt is enorm vergroot. De tijd die nodig is om de indrukken die onderweg opgedaan worden te verwerken, ontbreekt veelal omdat de volgende, min of meer verplichte reisdoelen al weer gehaald moeten worden. De activiteiten volgen elkaar in hoog tempo op; alle met hoge snelheid te ondergaan.

Vaak zijn wij het niet meer die het reistempo bepalen en de bijbehorende doelen uitstippelen maar worden we door de reis meegezogen. De indrukken leven ons, in plaats van omgekeerd.

De vuurplaatsen ontbreken.

We worden in het optimale geval van jongs af aan goed uitgerust voor onze ontdekkingsreis. In een denkbeeldige rugzak leggen we als bodem een uitrusting die bestaat uit een hoeveelheid basisvaardigheden. Deze vaardigheden vergezellen ons gedurende de reis en zullen veelal in aantal en kwaliteit toenemen. Ze stellen ons in staat obstakels op de reis te overwinnen.

In de loop van de reis vullen we onze rugzak met wat we onderweg tegenkomen. Dit zijn onze ervaringen. Wanneer we onderweg de tijd hebben om de rugzak goed te blijven vullen, dat wil zeggen deze zo in te pakken dat we zicht blijven houden op onze vaardigheden, reizen we min of meer onbelemmerd. We handhaven ons goed doordat we op alle momenten de beschikking hebben over de vaardigheden.

Het wordt anders wanneer we door allerlei omstandigheden niet meer tot goed inpakken komen.

Het zicht op onze vaardigheden verdwijnt langzamerhand totdat we ze op een gegeven moment uit het oog hebben verloren. Een teveel aan ervaringen heeft ons het zicht ontnomen. Obstakels onderweg kunnen nu een reden zijn dat de reis stokt. Er kan zelfs angst toeslaan omdat we geen gevoel van zekerheid meer hebben om bepaalde situaties het hoofd te kunnen bieden. We slaan misschien verkeerde wegen in die ons niet naar onze beoogde bestemming leiden. We zijn dolende.

Er wordt reflectie en inzicht gevraagd.

Er is behoefte aan een vuurplaats.

 

Wat De Vuurplaats wil zijn.

De Vuurplaats wil een centrum van actieve rust zijn waaronder wordt verstaan vanuit een rustig, helder waarnemen, de reis onder ogen zien. In tegenstelling tot passief rusten, waarbij men alles min of meer aan zich voorbij laat gaan, is men zich in actieve rust op een ontspannen manier aan het bezinnen. Men heeft even geen deel aan de waan van de dag.

De Vuurplaats biedt mensen een luisterend oor aan zichzelf. Door aandacht te schenken zijn mensen in staat de tot dan aanwezige onrust in zichzelf te duiden. Van daaruit is er de mogelijkheid om tot verdieping van inzicht te komen en orde te scheppen. De Vuurplaats is de spiegel, en bied de omstandigheden waaronder de mens naar zichzelf kan kijken. Bij De Vuurplaats kan worden nagedacht over het tot dan gevolgde pad, waar dat toe heeft geleid en wat vervolgens het eerste nieuwe reisdoel zou kunnen zijn.

Hoe De Vuurplaats werkt.

Samen met de reiziger – de mens die in het leven onderweg is – kijken we naar de reis. Was de reis geheel vrijblijvend of was er misschien een doel gesteld? Waarom vrijblijvend of waarom juist dat ene doel? Werd er goed uitgerust, in tweeërlei betekenis, aan de reis begonnen? Welke uitrusting werd meegenomen en welke ontstond tijdens de reis? Was die te licht of juist te zwaar? Wat is de tot nu toe afgelegde weg geweest? Welke obstakels zijn er geweest en hoe werden die ervaren?

De Vuurplaats neemt je opnieuw mee op reis; veelal wandelend in rust, met aandacht en ruimte om te overdenken en opnieuw de weg leren vinden in je eigen binnenwereld. Inzicht in beweging. Al wandelend zaken achter je laten en nieuwe inzichten op doen. Opnieuw vertrouwen schenken aan jezelf zodat je de stroom van het leven weer kunt gaan volgen. Je komt thuis bij jezelf.

De Vuurplaats is onder andere geschoold in Jungiaans analytische therapie maar kent ook andere vormen van buitengewoon goed waarnemen. Door datgene wat wordt waargenomen terug te geven kunnen patronen worden herkend en vervolgens doorbroken. De Vuurplaats begeleidt en coacht hierbij.

 

Je kunt reageren op info@devuurplaats.nl

 

 

 

 

 


Copyright De Vuurplaats
Datum laatste update: 26 maart 2007.